6 Articles by

Vũ Thị Bích Huê

Quản lý phụ trách may mặc, quần áo thời trang tại xưởng may việt